2 Eyl 2015

TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE III. ZİLE SEMPOZYUMU PROGRAMI

 


07.10.2015 Çarşamba Konukların gelmesi ve otele yerleşmesi.
Sempozyum çantaları otele giriş yapan konuklara otelde listeye göre imza
karşılığı verilecektir.

08.10.2015 (Perşembe)
Saat: 10
SİNEMA SALONU

AÇILIŞ (Yöneten: Necmettin ERYILMAZ)
SAYGI DURUŞU
İSTİKLAL MARŞI
AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONUŞMACILAR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Lütfi VİDİNEL - Zile Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
Cevdet CAN - Tokat Valisi

Plaket takdimi

SEMPOZYUM OTURUMLARI

I. OTURUM
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

KONUŞMACILAR
1. Prof. Dr. Mehmet Özsait
Zile İlçesi Çağı (M.Ö. 1190-330) Yerleşmeleri

2. Prof. Dr. Fikret Türkmen
Sepetçioğlu'nun Kendi Ağzından Hayatı, Eserleri ve Eserleri Hakkında Yorumları

3. Doç. Dr. Armağan Elçi (Ses Sanatçısı)
Zile Türküleri ve Âşıklık Geleneği

08.10.2015 (Perşembe) Saat: 14.00
PROF. DR. MÜMTAZ TURGUT TOPBAŞ KAMPÜSÜ
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Salonları

SALON 1:
CAHİT KÜLEBİ SALONU
II. OTURUM (14.00-15.30)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Taciser Onuk
(h.c. Dr.) Nail Tan
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Ertuğrul Yaman
Zileli Bir Değer Olarak Cahit Külebi ve Türkçenin Söz Varlığına Katkısı
2. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
Cahit Külebi'de "Yeni Romantizm" Kavramı ve Şiirlerinde Yansıma Biçimi
3. Arslan Bayır
Mehmet Yardımcı'nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme ve Yazma Kitabı
4. Metin Turan
Abbas Sayar'ın Anılarında Yumalı Yumak Adlı Yapıtında Zile
5. Doç. Dr. Özlem Fedai
Tağrık Buğra'nın Gözüyle "Zile İsyanı")

08.10.2015 (Perşembe)
SALON 2:
ÂŞIK TALİBÎ SALONU
II. OTURUM (14.00-15.30)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Erman Artun
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. İsa Özkan
Zileli Âşık Sözleri
2. Doç. Dr. Pervin Ergun
Efsane ve Masal Motiflerinin Geçişkenliğine Bir Örnek: Zile Şeyh Ahmet Ziyareti
3. Hulusi Serezli
Hırka-ı Şerif , Zile, Beyazıt-ı Bistami)
4. Mustafa İnceöz
Müftü Arif Kılıç ve Zile Tarihinden Notlar
5. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Akyüz
"Taş Kesilme" Motifine Farklı Bir Bakış Denemesi: Dağ ve Su Kültleri Bağlamında Deveci Dağı Efsanesi
08.10.2015 (Perşembe)
SALON 3
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
II. OTURUM (14.00-15.30)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ergün Laflı
Doç. Dr. Asife Ünal
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
Kültürümüzde Atasözlerinin Yeri ve Tokat - Zile Atasözleri
2. Alparslan Santur
Zile - Tokat Yöresi Bazı Geleneksel Kültür Değerlerine Etnografik Yaklaşım ve Bir Tasnif Denemesi
3. Yrd. Doç. Dr Mustafa Aslan
Zileli Bir Hattat Şair Ahmed Merami Efendi
4. Necat Çetin
Resmi Belgelere Göre Zile Şehitleri Üzerine İstatiki İnceleme (Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı Dahil)
5. Öğr. Grv. Muhammed Avşar
Zile'de Kutlanan Ficek Bayramındaki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma
ARA (30 dakika)
08.10.2015 (Perşembe)
SALON 1
CAHİT KÜLEBİ SALONU
III. OTURUM (16.00-17.45)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
M. Sabri Koz
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Ali Duymaz
"Zile"den Bir Cönk Üzerine
2. Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya
Zile Kaynaklı Bir Cönkte Yer Alan Sefil Mahlaslı Halk Şairleri
3. Yrd. Doç. Dr Nevin Akkaya
Mehmet Yardımcı'nın Yazma Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları
4. Feyyaz Sağlam
Türk Dünyasında Zileli Mehmet Yardımcı
5. Bekir Aksoy
Dedelerimden Bana Kalan Zile Kaynaklı Eski Bir El Yazması Eserden Derlediklerim
6. Arş. Grv. Esra Uslu Yardımcı
Zile Halk Şiirinde Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi
08.10.2015 (Perşembe)
SALON 2
ÂŞIK TALİBÎ SALONU
III. OTURUM (16.00-17.45)

OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. İlhan Genç
Doç. Dr. Pervin Ergun

KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel
Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Fiillerin Zenginliği
2. Doç. Dr. İbrahim Tüzer
Bir Sosyolojik Edebiyat Eleştirisi: Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Bugünkü Türkiye Dizisi'ni Anlamlandırma Denemesi
3. Prof. Dr. Salim Çonoğlu
Kültürel Alanı Doğal Alana Dönüştürerek Anlatan Şair Cahit Külebi
4. Arş. Grv. Ayşegül Kuşdemir
Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Deyim Aktarmaları
5.Yrd. Doç. Dr Hüseyin Tuncer
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Hikâyeciliği
6. Yrd. Doç. Dr. Burhan Kaçar
Tokat Zile Yöresinde Yerleşen Oğuz ve Türkmen Boylarının Adları ve Türk Şiirine Yansıması

08.10.2015 (Perşembe)
SALON 3:
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
III. OTURUM (16.00-17.45)

OTURUM BAŞKANLIKLIĞI
Prof. Dr. Kadir Özköse
Doç. Dr. Şerife Çağın

KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır.)
1. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
Ebûl Berekât Muhammed ez Zilî ve Tuhfetü'l -Hâdiye Adlı Lügat Kitabı
2. Doç. Dr. Asife Ünal
Geçmişten Bugüne Zile'de Örtünme Anlayışı)
3. Yrd. Doç. Dr. Babür Mehmet Akarsu
Zela'da Yarı Özerk Tapınak Yönetimi
4. Yrd. Doç Dr. Murat Hanilçe
XV ve XVI. Yüzyılda Zile Kazasının Osmanlı Toprak Sistemi İçerisindeki Yeri

5. Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş Kocaman - Öğr. Grv. Mehmet Kocaman
Marka Şehir Oluşturmada Zile'deki Kültürel ve Gastronomik Ürünlerin Önemi: Yavaş Şehir Modeli
6. Akmandar Demirci
Osmanlı Devlet Salnamelerine Göre Zile İdare Meclisi ve Aldıkları Kararlar (1847-192
08. 10. 2015 (Perşembe) Saat: 20.30
ARMAĞAN ELÇİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
09.10.2015 (Cuma)
SALON 1:
CAHİT KÜLEBİ SALONU
IV. OTURUM (09.30-10.40)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Fikret Türkmen
Doç. Dr. Özlem Fedai
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
Dört Zile Masalında Karşılaştığımız Destani Motifler Üzerine
2. (h.c. Prof.) Hayrettin İvgin
Zileli Âşık Ceyhunî'nin Ermeni Aşuğ Çırakları
3. M. Sabri Koz
Âşık Edebiyatında Lisanî'ler ve Zile Kaynaklı Bir Cönkteki Lisanî Mahlaslı Nefesler
4. Yrd. Doç. Dr Orhan Fatih Kuşdemir
Zileli Âşık Haydar Tezel'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
09.10.2015 (Cuma)
SALON 2
ÂŞIK TALİBÎ SALONU
IV. OTURUM (09.30-10.40)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel
Doç. Dr. İbrahim Tüzer
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Doç. Dr. Şerife Çağın
Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Su ve Susuzluk
2. Yrd. Doç. Dr Nesrin Zengin
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tarihi Romanlarında Bir Değer Olarak Sevgi ve Saygı
3. Okt. Derya Kılıçkaya
Zileli Yazar Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Hikâyelerinde Halk Kültürü Unsurları ve Değişim
4. Mevlüt Kaplan
Zileli İki Şair Cahit Külebi ve Mehmet Yardimcı'nın Şiirlerine Yansıyan Yurt Sevgisi

09.10.2015 (Cuma)
SALON 3:
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
IV. OTURUM (09.30-10.40)
OTURUM BAŞKANLIKLIĞI
Prof. Dr. Münir Atalar
Doç. Dr. Seçkin Aydın
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Ergün Laflı
Roma Döneminde Zile Arkeoloji ve Tarihi
2. Bekir Altındal
Zile Ticaret ve Sanayi Odasının Faaliyetleri İle Zile Ticari Hayatındaki Yeri
3. Umut Soysal
19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Zileli Devlet Adamları
4. Yurdal Demirel
Zile'de Modern Bir Eğitim Kurumu: Zile Rüşdiye Mektebi

9.10.2015 (Cuma)
SALON 1:
CAHİT KÜLEBİ SALONU
V. OTURUM (10.50 - 12.00)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ali Duymaz
Doç. Dr. Armağan Elçi
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Bilime Işık Tutan Hatıralar: Cahit Külebi ve Bendeki Hatıraları
2. Prof. Dr. Ali Yakıcı
Zileli Halk Şairlerinin Türkü Geleneğine Katkısı
3. Yrd. Doç. Dr Mehmet Yardımcı
Geleneksel Kültürümüzde ve Zile'de Su Kültü
4. Dr. Halil Atılgan
Kadersiz Türküler

09.10.2015 (Cuma)
SALON 2
ÂŞIK TALİBÎ SALONU
V. OTURUM (10.50-12.00)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Akif Erdoğru
Prof. Dr. Ertuğrul Yaman
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. İlhan Genç
Zileli Şemseddin-i Sivasi'nin İdeal Ahlak Kahramanları
2. Prof. Dr. Kadir Özköse
Zileli Şemseddin Ahmed'in Aşk Estetiği
3. Yrd. Doç. Dr Ömer İnce
Klasik Edebiyat Açısından Kâmilî'nin Şiilerinin Kültürel Temelleri
4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akkaya
Ters L Formülüne Göre Tokatlı Nuri ve Zileli Çıraklarının Psikolojik Analizi

09.10.2015 (Cuma)
SALON 3:
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
V. OTURUM (10.50-12.00)
OTURUM BAŞKANLIKLIĞI
Prof. Dr. Nerin Yayın
Prof. Dr. Salim Çonoğlu
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Münir Atalar
Danişmendliler Döneminde Zile
2. Prof. Dr. Akif Erdoğru
XVI. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Zile ve Civarı
3. Arş. Emine Kitiş Çınar - Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın
Zile Efsanelerinde Değişim Motifi
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaşar Zengin
Zile Kültüründe "Yakan Top" Oyununun Çocuğun Temel Dil Becerilerini Kazandırmadaki Rolü
09.10.2015 (Cuma)
SALON 1:
CAHİT KÜLEBİ SALONU
VI. OTURUM (14.30-16.20)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ali Yakıcı
Prof. Dr. İsa Özkan
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Taciser Onuk
Zile Halk Sanatlarının Zile ve Toplum Kalkınmasındaki Yeri, Önemi
2. Prof. Dr. Erman Artun
Güzelleme Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Eminî'nin Yeri
3. Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın
Zile Efsanelerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir İnceleme
4. Kübra Uslu
Zile Halk şiirinde Kadın
5. Yrd. Doç. Dr Sabahattin Çağın
Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Kadın
6. Ayşegül Yargın
Cahit Külebi ve Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde "Kadın, Sevgili, Aşk"
4. Yrd. Doç. Dr. Melih Erzen
M. Necati Sepetçioğlu'nun Çocuk Edebiyatına Katkısı

09.10.2015 (Cuma)
SALON 2
ÂŞIK TALİBÎ SALONU
V. OTURUM (14.30-16.30)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mehmet Özsait
Yrd. Doç. Dr Nevin Akkaya
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. Prof. Dr. Nerin Yayın
Zile Kültüründe Köknar ve Zile'de Hoca Beden Ziyaretgâhı
2. Gülağ Öz
Hüseyin Gazi Çevresinde Oluşan Kültür Değerleri
3. Yaşar Kalafat, Muhammet Avşar
Zile'de Salur Halk Kültürü ve Karşılaştırmalı Halk İnançları
4. Piri Er
Zile Çayır köyü'nde Semah Geleneği ve Zakinlik Kurumu Üzerine Bir İnceleme
5. Dilek Bakan Sarıtaş
Anşabacılılar
6. Ali Yıldırım
Postnişin İki Ulu Kadın: Kadıncık Ana ve Zileli Anşa Bacı
7. Necdet Kurt
Zileli Âşık Kemter ve Kemter Kolu Âşıklarında Alevi-Bektaşi Düsturları

09.10.2015 (Cuma)
SALON 3:
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
V. OTURUM (14.30-16.30)
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
(h.c. Prof.) Hayrettin İvgin
KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
1. (h.c. Dr.) Nail Tan
Türk Dil Kurumunun Söz, Ağız, Halk Kültürü Derleme Çalışmalarında Zile'nin Yeri
2. Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek
Türk Mutfağında Pekmezden Yapılan Yemek ve Tatlılar
3. Doç. Dr. Zeynep Deniz Yöndem - Yrd. Doç. Dr. Sadık Yöndem
Zile Halk Ozanlarının Eserlerindeki Psikolojik ve Sosyolojik Temalar
4. Bekir Yeğnidemir
Sicill-İ Ahval Kayıtlarına Göre Zileli Bürokratlar (H.1250-1308 / M.1834-1890)
5. Hasan Akar
Zileli Bir Kültür Sanat Adamı Kemal Türker Üzerine Kısa Değerlendirme
6. Nurhan Girgeç
Zile'de Düğün Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme
7. Ahmet Divriklioğlu
Zile'deki Meslekler Sanatlar, Unutulanlar ve Sonları

09.10.2015 Cuma Saat: 16.45
SALON 1:
CAHİT KÜLEBİ SALONU

DEĞERLENDİRME OTURUMU
KATILIMCILAR
1. Lütfi Vidinel (Zile Belediye Başkanı)
2. Prof. Dr. Taciser Onuk
3. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
4. Prof. Dr. Fikret Türkmen
5. Prof. Dr. Mehmet Özsait
6. (h.c. Dr.) Nail Tan

1 Eyl 2015

Vefat Haberi "Erol Tipici"


Dursun Tipici'nin kardeşi, -- Erol Tipici --vefat etmiştir.
Cenazesi 2-Eylül- Çarşamba günü Ikindi Namazını mütakiben -
Fatih-Çapa Odabaşı camiden cenazesi kaldırılacaktır,
Zileli hemşehrilerimize duyurulur.
Dursun Tipici: 0 532 293 53 02

29 Ağu 2015

(Bir 17 Ağustos Hikayesi) Abbas Kul


ÖĞRETMENİM NUR DA GELMİŞ..!

(Bir 17 Ağustos Hikayesi)

Ağustos ayları, toplumsal hafızamızda coşku ve acıların yaşandığı zaman dilimleridir. Son olarak 17
Ağustos 1999 yılı gece saat 3.15 de Marmara Bölgesinde büyük bir deprem olmuş ve 18 Bin insanımız enkaz altında kalarak, çok büyük sarsıntı ve acı yaşamıştık. 16 Ağustos ta, bu kadar cana, bu kadar yıkıma sebep olacak depremin olacağı hiç kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Bu acı olayın akabinde kimi aileler tamamen yok oldu, kimi aileler tarifi mümkün olmayan şekilde parçalandı. Aç ve açıkta kalanlar oldu.
Bu insanlara, gönlümüzü ve kucağımızı açmak bizlere düştü. Bu kucak ve gönül Anadolu’nun bir köyünde, kasabasında veya şehrinde vardı. Bu insanlara kucağını ve gönlünü açanlardan biri de Zile oldu. Zile’ye çok depremzede geldi. Bizler onları bize yakışır şekilde ağırladık. Hikayelerini dinleyip, acılarına bi nebze ortak olmaya çalıştık.Bu konuyu bire bir yaşamış,kıvırcık saçlı,gözleri hep gülen Nur,un hikayesini paylaşmak istiyorum..!
“1999 Ekim Ayında Sınıfıma Deprem bölgesinden bir öğrenci verileceği duyumu beni sevindirdi. Bu sevincim, gelecek öğrencinin acılarını paylaşım isteğimden geliyordu.
Öğrenci sınıfa gelmezden önce deprem konusunda, depremi yaşayan insanlar konusunda sınıfımı yeterince tatbiki olarak bilgilendirdim. Gelen öğrenciyi sınıfta ki öğrencilerim hemen kabullendiler. Onu her türlü etkinliğin içine soktular. Misafir öğrenci kısa zamanda sınıfa uyum sağladı. Misafirimizin ismi Nur,, kıvırcık saçlı gözleri gülen,” Nur” gibi bir çocuktu..Nur’un babası Zileli olduğu için, Nur Baba Annesinin yanına gönderilmişti.Depremde Nur’un ailesinden kayıp yoktu. Sınıf arkadaşlarının bir çoğunu depremde kaybetmişti.
Ailesi Nur’u deprem ortamından uzaklaştırmak amaçlı Zile’ye göndermişlerdi. Nur, konusunda ailesinden bilgiler aldım. Deprem sonrası davranışları konusunda bilgi alış verişinde bulunduk .Psikososyal olarak Nur’u iyi bir duruma getirmeye çalıştık. Pedogojik bilgilerimi uyguladım.Zaman geldi, Ders Planımda yer verdiğim “ Anlatım ve ifade“ Projesini uygulayarak, sınıfa şöyle bir soru sordum.!
” Dün neleriniz vardı,bu gün neleriniz olmasını istersiniz” ..! Amacım Nur’un depremden etkilenişinin ifade şekli idi. Öğrencilerin açıklanmasını istedikleri “Neleriniz var” sözcüğünün açılımını yaptım. Bu sorunun cevabını yazılı olarak verebileceklerini söyledim..
Her öğrenci ailesinin kendisinin neleri olduğunu, neleri olması ile ilgili isteklerini çeşitli şekilde yazılı olarak ifade etmişlerdi.
Ben, bu soruya Nur’un nasıl bir cevap vereceğini merak ediyordum. Sıra ile her öğrenciye yazdıklarını okuttum. Sıra Nur’a geldi. Ben ve diğer öğrenciler heyacanla bekleşiyorduk. Nur sorunun cevabını yazmamıştı. Gözümün içine bakıyordu. Ağlamaklı bir hal içine girmişti. Nur sen de oku demeye kalmadan:
- Öğretmenim ben yazamadım.!
- Olur sen de sözlü anlatabilirsin Nur ..!
Üzerinde taşıdığı derin acıyla bir nefes aldı.Yanaklarından süzülen göz yaşı damlacıkları silerek:
“ Öğretmenim 16 Ağustosta her şeyimiz vardı. Evimiz arabamız, kendi odam, oyuncaklarım vardı. Okulum her şeyim vardı, ama 17 Ağustosta her şeyim yok oldu. Sevdiğim sınıf arkadaşlarım depremde öldüler , öğretmenimden hiç haber alamadım .Her şeyimizi kaybettik ” diyebildi ve sözcükler boğazına düğümlendi.Kendisi ve bizleri hıçkırıklara boğdu.Kendimi tutamayıp öğrencilerimin karşısında hıçkırdığımı hatırlıyorum.Yaşanan bir acı, kısa ve öz olarak ancak bu kadar anlatılabilirdi..!
Sınıfça Nur’u teselli ettik.
Yaşadığı o Travmayı unutturma çalışmaları yaptık. Geride kalan arkadaşlarına nasıl yardımcı oluruz konusunda konuşmalar yaptık. Bu konuda Nur’a aktif görev verdim. Sınıf arkadaşları ile birlikte olup, deprem mağduru arkadaşları için Okul da yardım kampanyası başlattı, Yardım kolileri oluşturdu. Oluşturulan kolileri babası vasıtası ile deprem bölgesindeki arkadaşlarına ulaştırdı. Nur 2000 yılı mayıs ayında tekrardan yaşadığı bölgeye döndü. Zile de bıraktığı arkadaşlarına ve okuluna teşekkür mektupları yazdı.
Aradan zaman geçti 2003 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın da Sınıfca Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret için Çankaya Köşküne gittik.Çankaya Köşküne Yurdun çeşitli bölgelerinden öğrenciler gelmişti.Özellikle deprem bölgesi öğrencileri çoğunluktaydı.Kabul salonunda Sayın Cumhurbaşkanı beklenirken arka sıralardan yüksek bir ses.:
-Öğretmenim Nur da gelmiş..!
Diye bir ses yükseldi. Gelen sesin sahibi öğrencim Abdulhaluk idi. Onun için kaide kural söz konusu olamazdı.Yine kendi bildiği gibi davranmış,bütün dikkatin o tarafa çekilmesini sağlamıştı.Ortamda bulunan ulusal basın, diğer davetliler pür dikkat sesin geldiği tarafa yöneldiler. Benden önce öğrencilerim sesin geldiği bölgede bir sevgi yumağı oluşturmuşlardı. Nur’u görmüşler hasret gideriyorlardı. Bu sırada Sayın Cumhurbaşkanı salona teşrif ettiler. Bu durum Protokol amirinin de dikkatini çekmiş olacak ki. Bizlere ikaz da bulundu.
Bizde konuyu kendisine kısaca anlattık. Protokol amirinin Sayın Cumhurbaşkanına konu hakkında bilgiler verdiğini gördük. Depremzede Nur ile yolarımız bir daha kesişmişti. Hem de Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek makamı olan Çankaya Köşkünde. Sarmaş dolaş bir buluşmamız oldu. Sayın Cumhurbaşkanın da dikkatini çekmiş olacak ki konuşmalarının arasında:
“ Biraz önce şu arka sıralarda gördüğüm manzara öğretmen öğrenci sevgisi olsa gerek sizleri kutluyorum” diyerek bizleri işaret etmiş, kabule gelen tüm öğrenci gurup ve katılımcılardan alkışlar almıştık…
Tören sonrası hal hatır sormalarımız oldu. Nur’u Cumhurbaşkanlığı Köşküne getiren gurubun öğretmenleri ile Nur hakkında konuştuk. Onların teşekkürlerini aldık.
Nur’un yaşadığı o acı günleri atlattığını duymak bizler mutlu etti. Nur Kocaeli de yaşamına devam ediyor. Bu yıl (Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü) Üniversiteyi bitirdi. Genç ,güzel bir kız, idalist bir öğretmen adayı oldu.Hikaye kahramanımızla hal hatır sormalarımız, selam ve sevgilerimiz karşılıklı devam ediyor..!”
Büyük acının küçük bir kesitini, kısa bir süre öğrencim olan Nur ile ben de yaşadım. Her Ağustos Ayı geldiğinde o günler belleğimde canlanır, istemeyerek de olsa o acılı günleri tekrar yaşarım..

28 Ağu 2015

ZİLE’DE 2.ETAP TOKİ KURA ÇEKİMİ 5 EYLÜL'DE YAPILACAK

 

Zile Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yapılan 332 konutun kura çekimi 5 Eylül' de yapılacak.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi TOKİ Zile’de Nakkaş Mahallesi Müftü Arif Kılıç Caddesi eski terminal alanında 7 bloktan oluşan 332 adet 3+1 ve 2+1 şeklinde yapılan konutların çekilişi 5 Eylül Cumartesi günü Saray sinema salonunda saat 10:00'da yapılacaktır.
Sözleşme tarihi ayrıca bildirilecek olup çekilişte herhangi bir ücret yatırılmayacaktır. Şerefiyelendirilmiş konut bedelleri ise çekiliş günü hak sahiplerine bildirilecek olup çekilişe katılamayacak olan hak sahiplerinin çekilişleri noter tarafından yapılacaktır.

25 Ağu 2015

Şehit Astsubay Kenan Ceylan'ı, Zile'de 5 bin kişi Uğurladı

http://public.fotki.com/zelanakkas/zleden-resml-haberler/ehit-astsubay-kenan/?view=roll#2 
 
Şehit piyade astsubay üstçavuş Kenan Ceylan'ın cenazesi sabah saatlerinde Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak Zile Cemevi'ne getirildi. Burada şehit astsubayın yakınlarından helallik alınarak dua edildi. Şehidin annesi Güner ve kız kardeşi tıp fakültesi öğrencisi Güner Ceylan, ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin emekli polis olan babası Tekin Ceylan teröre tepki göstererek, "Allah onlara da aynı acıyı yaşatsın. Bize verdi onlara da versin. Demek ki Allah bize nasip eyledi. Görüşeli 2 ay olmadı. 'Baba hakkını helal et ben gidiyorum' dedi. Ben de 'Helali hoş olsun yavrum' dedim" diye konuştu.

CENAZEYE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Zile Kaymakamlığı önüne getirildi. Burada şehit astsubay Kenan Ceylan'ın özgeçmişi okunarak cenaze namazı kılındı. Namaza Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ve Celil Göçer, MHP Tokat Milletvekili Abdurrahman Başkan, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, Tokat Jandarma Bölge Komutanı Albay Adnan Arslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve şehidin ailesi ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze namazında şehidin Şanlıurfa'da banka müfettişi olan ağabeyi Kemal Ceylan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ağabey Ceylan'ı, babası Tekin Ceylan sakinleştirdi. Cenazeye katılanlar dev Türk bayrağı açarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' slogan attı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı cenaze aracına konularak ilçeye bağlı Kızılca Köyü'ne götürülerek toprağa verildi.

Şehit astsubay üstçavuş Kenan Ceylan'ın kendi isteği ile köyünde toprağa verildiği ortaya çıktı. Şehit astsubay Ceylan'ın ailesine, "Şehit olursam beni mutlaka kendi köyümde toprağa verin" diyerek vasiyette bulunduğu öğrenildi.

20 GÜN ÖNCE HAKKARİ'YE GİTTİ

Ceylan ailesinin 3 çocuğundan ortancası olan şehit piyade astsubay üstçavuş Kenan Ceylan'ın Kırklareli iline bağlı Babaeski ilçesinde görev yaptığı, Ağustos ayı yaz kararnamesiyle Hakkari'ye tayininin çıktığı öğrenildi.
Bekar olan şehit astsubay Ceylan'ın, 20 gün önce Hakkari'ye giderek görevine başladığı öğrenildi.

DHA

Şehit Haberi, Zileli Piyade Üst Çavuş "KENAN CEYLAN"


BU GÜN HAKKARİ ŞEMDİNLİ DE ŞEHİT OLAN HEMŞEHRİMİZ (KIZILCA KÖYLÜ) PİYADE ÜST ÇAVUŞ "KENAN CEYLANA" ALLAH TAN RAHMET AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ ,
ŞEHİDİMİZ YARIN 25 AĞUSTOS 2015 SALI GÜNÜ ÖĞLEN SAAT 13:00 DA HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENE MÜTAKİBEN KIZILCA KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEKTİR

24 Ağu 2015

Vefat Haberi "Mahmut Atagenç"


"Mahmut Atagenç"
Rahmetli, İhsan Atagenc'in (lokantacı) oğlu (D-1941)
Aliosman Atagenç ve Mustafa Atagenç'in kıymetli babaları,
Zile'nin Esnaf ve Eşraflarından ,Kıymetli abimiz ,değerli insan "Mahmut Atagenç" senelerdir muzdarip olan hastalıktan kurtulamayarak, Hakkın Rahmetine dün gece kavuşmuştur (23.08.2015)
Cenazesi bugün (24/08/2015) öğle namazı mütakiben musallada kılınacak cenaze namazından sonra"Zile asri mezarlık"ta toprağa verilecektir,

Merhuma Cenab-ı Allahtan rahmet diler,
yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı,
Ailesine sabırlar dileriz.

21 Ağu 2015

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Görevlendirme Başvuruları Başladı

 


2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Görevlendirme Başvuruları
20/08/2015 ve 31/08/2015 tarihleri arasında
Aşağıdaki linke tıklayarak yapılacaktır.
Başvuru yapılmadan Önce Başvuru Metninin mutlaka okunması gerekmektedir.

NOT: BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN GOOGLE HESABINIZI AÇINIZ. YOKSA SİSTEM BAŞVURUYA İZİN VERMEYECEKTİR

DUYURU METNİNİ OKUMAK İÇİN : TIKLAYINIZ

GMAİL´e GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NOT : GİRİŞ YAPTIKTAN  SONRA  AŞAĞIDAKİ LİNKTEN BAŞVURUNUZU YAPABİLİRSİNİZ.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

13 Ağu 2015

Su Akar ,Zile Bakar,Ovalarımız Susuzluktan Yanar...

 

Çekerek (Süreyyabey) Barajı
"Aradan 3 yıl geçti ortada somut bir adım yok"
 Bekir ALTINDAL/Araştırmacı/22 Mar 2012/Tarihli Makalesi,
SÜREYYABEY BARAJI’NDAN ZİLE-MAŞAT-REŞADİYE OVALARI SULAMA PROJESİ

Bu satırların yazarını takip eden hemşehrilerim bilirler; Süreyyabey Barajı ve Zile-Maşat-Reşadiye ovalarının sulanmasıyla ilgili olarak 1994 yılından beri defalarca yazdık. Bu yazılarımızda, bu büyük yatırımın Zile ve Zile köyleri için ne kadar hayati önem taşıdığını, Zilelilerin bu projeyi takip etmelerini vurguladık.
Barajın planlanmasında, ilk projelerinin yapılmasında emeği geçen Sayın Süreyya Bedestenlioğlu, Devlet Bakanı Sayın Metin Gürdere ve Milletvekilimiz Sayın Talat Sargın Beylere bir daha hürmet ve teşekkürlerimi iletmek, Süreyya Bey’i rahmetle yad etmek istiyorum.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 23 Kasım 2011 tarihinde Süreyyabey Barajı’nda su tutma işlemi töreninin yapıldığı, Yozgat-Tokat-Çorum-Amasya illerinde 65.323 Hektar arazinin sulanacağı belirtilmektedir.
1998 yılında ihalesi yapılan barajın 1999 yılı yatırım programında sulayacağı alan 65.323 hektar olarak verilmiş olup 2002 yılı yatırım programında (10 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete Mükerrer Sayfa: 15) ise sulanacak alan 42.027 hektar olarak verilmektedir.
Barajın sulama projelerinin Zile bölümü ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü’ne yazdığımız yazıya DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nden cevap verilmiştir. Bu vesile ile DSİ Genel Müdürlüğü ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
DSİ Genel Müdürlüğü’ne yazdığımız yazı ve aldığımız cevap aşağıda verilmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yerel araştırmacıyım. Zileliyim. 1990'lı yıllarda projesi yapılan Süreyyabey Barajı ile ilgili olarak yerel çalışmalarımda birkaç defa yazı yazmıştım. Bu barajın sulama üniteleri Zile'miz için büyük önem taşımaktadır. Vereceğiniz bilgilerden yazılarımda faydalanmak istiyorum.
1- Sitenizde Süreyyabey barajı bitimi 2004 olduğu görünmektedir. Bu bağlamda; 2012 yılı başı itibariyle baraj su tutmaya başlamış mıdır?
2 - Barajdan itibaren Zile ve Zile sınırları içindeki ovaları sulayacak kanalların ihalesi yapılmış mıdır? Yapılmışsa tarihi nedir? İhale yapılmışsa 2012 yılı için ödenek tahsis edilmiş midir? Yapılmışsa bitiş tarihi nedir?
3 - Zile ilçesi sınırları içinde kaç hektar arazi sulanacaktır?
4 - Baraja bağlı Amasya sınırları içinde kanallar yapılmış mıdır? Yapılmışsa tarihi nedir? Yapılmışsa Zile ile Amasya'nın eş zamanda yapılmamasının sebebi nedir?
Arz olunur. 01.03.2012
Bekir ALTINDAL
Araştırmacı

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü
Yapılan inceleme sonucunda; Amasya ve Tokat illerini de kapsayan Yeşilırmak havzasındaki Aşağı Çekerek projesi kapsamında bulunan Çekerek (Süreyyabey) Barajında depolanacak su ile Amasya İli’nde Geldingen Ovası’nda Bağlar regülâtörü aracılığıyla sol sahil de 9500 hektarlık alan ve sağ sahilde 6000 hektar alan, Tokat İli’nde barajdan sulama tüneli vasıtasıyla Zile Ovası’nda 6 332 hektarlık alanın sulanması sağlanacaktır.
Geldingen Ovası (Amasya) Sol sahil sulamasını besleyen S0 Anakanalı İnşaatının ilk 20 km si önceki yıllarda ihale edilerek bitirilmiştir.S0 Anakanalının geriye kalan 40 km si ise 2013 yılı sonu itibari ile tamamlanacaktır. S0 Anakanalının şebekesi ve Sağ sahil S1 Anakanalı ve buna ait Şebeke projelerinin yapım işi ise 2012 yılında ihale edilecektir.
Proje kapsamında Tokat İli’nde barajdan sulama tüneli vasıtasıyla Zile Ovası’nda 6 332 hektarlık alanın sulamaya açılması planlanmakta olup revize planlama ihalesi 2011 yılında yapılmış ve devam etmektedir. Planlama revizyonu neticesinde proje ihalesi ve buna müteakip inşaatı ihalesi yapılacaktır.
Projenin su kaynağı olan Çekerek (Süreyyabey) Barajı 1998 tarihinde ihale edilmiştir. Barajın fiziki gerçekleşmesi % 99 mertebesinde olup su tutmaya hazır hale getirilmiştir. 14 Mart 2012

1990’lı yıllarda projelerini inceleyerek yazdığımız yazılarda, Maşat ve Reşadiye ovalarında 7.612 hektar, Zile Ovası’nda 5.356 hektar arazinin sulanacağını belirtmiştik. Alınan cevabı yazıda ise Zile Ovası’nda 6.332 hektar alanın sulanacağı belirtilmektedir. Yine yazıdan, daha önceki planlamalarda belirtilen sulanacak alanın revize edildiği, revize planlama ihalesinin devam ettiği, sulama kanallarının ihalesinin ise henüz yapılmadığı, buna mukabil Amasya sınırları içindeki sulama kanallarının bir kısmının bittiği, bir kısmının 2013 yılında biteceği ve bir kısmının da 2012 de ihale edileceği anlaşılmaktadır.
Yani işin özü; Zile ile ilgili sulama tüneli ve kanal revize planlaması yapılmış, olup henüz inşaat ihalesi yapılmamıştır. Tünel ve kanal ihalesinin ne zaman yapılacağı da planlama ihalesine bağlıdır.Zile Ovası’nda sulanacak arazi 6.332 hektar olarak belirtilmektedir. Bu arazi sadece Zile Ovası mı? Yoksa Maşat ve Reşadiye ovalarını da kapsıyor mu? Bilemiyoruz.
Alınan cevabı yazıdan anlaşıldığı üzere Barajla ilgili Amasya sınırları içindeki sulama kanallarının bir kısmı daha önce bitirilmiştir.
1998 yılında ihalesi yapılan barajın yapımı ile ilgili olarak (Zile ve Turhal ovalarını sulayacak olmasına rağmen) maalesef Tokat olarak gerekli önem verilmediğini ve takibinin yapılmadığını düşünüyorum. Zaman içinde yazılarımızda da bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık.
İki-üç yıl önce haberlerde Barajla ilgili sulama kanallarının Amasya Milletvekilleri, Amasya Valisi ve Belediye Başkanı’nın katıldığı törenle açıldığını okuyunca içim cızz etti.
Şimdi ise memnuniyetle aldığımız haberlere göre Hemşehrimiz İstanbul Milletvekili Sayın Harun Karaca Bey’in Süreyyabey Barajı sulama üniteleri ile ilgili çalışma ve projelerinin takibini yaptığını, Zile’nin ve Zilelilerin, Zile köylerinin makus talihini değiştireceğine inandığımız, Zile tarihinin en önemli projesine sahip çıktığını öğrendik. Eğer Zile’ye bir hizmet yapılacaksa yine bu hizmet ve hizmetleri Zile’nin yetiştirdiği kendi evlatlarının yapacağını düşünüyoruz.
İnşallah Hemşehrimiz Milletvekili Sayın Harun Karaca Bey’in girişim ve ilgileriyle, birkaç yıl içinde Zile-Maşat-Reşadiye ovalarında kanalları, bu kanallardan sulanan, bereket fışkıran toprakları görmeyi düşlüyorum desem katılır mısınız bu hülyâma?

12 Ağu 2015

BAŞKAN VİDİNEL'DEN KAYMAKAM ERMİŞ'E HOŞGELDİNİZ , ZİYARETİ..

 

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel İlçeye atanan Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'i ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel Zile Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten başkan Vidinel Sayın Kaymakamımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla Zile’yi hak ettiği konuma getireceğiz dedi.

6 Ağu 2015

"Sivekar Meral" Hanımefendi Vefat Etmiştir

Zile Sanai eşraflarından rahmetli "Ahmet Meral"Abimizin Sevgili eşi,
Lütfiye,Yüksel,Şükran,Türkan Hanımların Anneleri,
Osman Gökay,Selahattin Mazman,Mehmet Kuşçuoğlu ve Ahmet Gürün kayınvalideleri,
Eski İstanbul Zileliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rabia Kuşçuoğlu ve
İstanbul Zileliler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Gökayın anneanneleri,
"Sivekar Meral" Hanım,
Uzun Süren Müzdarip hastalıktan kurtulamıyarak,
Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur,
7/Ağustos/2015 Cuma Günü ,Cuma namazından sonra musallada kılınacak cenaze namazından sonra "Zile Asri mezarlıkta" toprağa verilecektir.
Zile Haber , Merhum’a Allahtan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar dileriz.

İrtibat Telefon  :Fuat Gökay (0 532 711 25 75)