8 Eki 2015

III. Zile Sempozyumu Bu Gün (8-Ekim-2015) Yapılıyor


 


III. Zile Sempozyumu Yapılıyor.
“Tarihi ve kültürü ile Zile Sempozyumu” 8-10 Ekim 2015 tarihinde. Geleneksel hale gelen sempozyum bu yıl üçüncü defa yapılacak.
Bu yıl ki “Tarihi ve kültürü ile Zile sempozyumu” Zile Belediyesi, Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ortaklaşa düzenliyor.
Bu yıl tahmin edilenin üzerinde katılımcının müracaat etmesi yüzünden sempozyumun 3 ayrı salonda yapılmasına karar verildi.
8 Ekim tarihinde başlayıp 10 Ekim 2015 tarihinde sona erecek olan Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu’nda bildiri sunacak olan bilim adamı ve araştırmacıların isimleri belirlenmiş olup, Sempozyumda sunulacak bildirilerin sayısı nerede ise 90 sayısına yaklaşmıştır. Zile Sitesinin sahibi Hulusi Serezli'de sempozyumda bir bildiri sunacaktır. Hulusi Serezli sunacağı bildiriyi; Veteriner Hekim Arif Akyörük ile birlikte hazırladı. Bildirinin konusu ise Aziz Peygamberimizin Zile’den götürülen Hırka-ı Şerifi ile ilgilidir
3 gün sürecek sempozyumun programı ile sempozyumda bildiri sunacak olanların isimleri ve bildiri konuları aşağıdaki gibidir.


TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE III. ZİLE SEMPOZYUMU PROGRAMI

 07.10.2015 Çarşamba Konukların gelmesi ve otele yerleşmesi.
 Sempozyum çantaları otele giriş yapan konuklara otelde listeye göre imza
 karşılığı verilecektir.


 08.10.2015 (Perşembe)
 Saat: 10

 SİNEMA SALONU
  AÇILIŞ (Yöneten: Necmettin ERYILMAZ)
 SAYGI DURUŞU
 İSTİKLAL MARŞI
 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 KONUŞMACILAR
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
 Lütfi VİDİNEL - Zile Belediye Başkanı
 Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
 Cevdet CAN - Tokat Valisi

 Plaket takdimi

 SEMPOZYUM OTURUMLARI

 I. OTURUM
 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ
 Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

 KONUŞMACILAR
 1. Prof. Dr. Mehmet Özsait
 Zile İlçesi Çağı (M.Ö. 1190-330) Yerleşmeleri

 2. Prof. Dr. Fikret Türkmen
 Sepetçioğlu'nun Kendi Ağzından Hayatı, Eserleri ve Eserleri Hakkında Yorumları

 3. Doç. Dr. Armağan Elçi (Ses Sanatçısı)
 Zile Türküleri ve Âşıklık Geleneği


 08.10.2015 (Perşembe) Saat: 14.00
 PROF. DR. MÜMTAZ TURGUT TOPBAŞ KAMPÜSÜ
 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Salonları

 SALON 1:
 CAHİT KÜLEBİ SALONU
 II. OTURUM (14.00-15.30)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Taciser ONUK
 (Prof. Dr. h.c.) Nail TAN
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Ertuğrul Yaman
 Zileli Bir Değer Olarak Cahit Külebi ve Türkçenin Söz Varlığına Katkısı
 2. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
 Cahit Külebi'de "Yeni Romantizm" Kavramı ve Şiirlerinde Yansıma Biçimi
 3. Arslan Bayır
 Mehmet Yardımcı'nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme ve Yazma Kitabı
 4. (Dr. h.c.) Metin Turan
 Abbas Sayar'ın Anılarında Yumalı Yumak Adlı Yapıtında Zile
 5. Doç. Dr. Özlem Fedai
 Tağrık Buğra'nın Gözüyle "Zile İsyanı"

 08.10.2015 (Perşembe)

 SALON 2:
 ÂŞIK TALİBÎ SALONU
 II. OTURUM (14.00-15.30)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Erman ARTUN
 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. İsa Özkan
 Zileli Âşık Sözleri
 2. Doç. Dr. Pervin Ergun
 Efsane ve Masal Motiflerinin Geçişkenliğine Bir Örnek: Zile Şeyh Ahmet Ziyareti
 3. Hulusi Serezli
 Hırka-ı Şerif , Zile, Beyazıt-ı Bistami)
 4. Mustafa İnceöz
 Müftü Arif Kılıç ve Zile Tarihinden Notlar
 5. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Akyüz
 "Taş Kesilme" Motifine Farklı Bir Bakış Denemesi: Dağ ve Su Kültleri Bağlamında Deveci Dağı Efsanesi

 08.10.2015 (Perşembe)

 SALON 3
 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
 II. OTURUM (14.00-15.30)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Ergün LAFLI
 Doç. Dr. Asife ÜNAL
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
 Kültürümüzde Atasözlerinin Yeri ve Tokat - Zile Atasözleri
 2. Alparslan Santur
 Zile - Tokat Yöresi Bazı Geleneksel Kültür Değerlerine Etnografik Yaklaşım ve Bir Tasnif Denemesi
 3. Yrd. Doç. Dr Mustafa Aslan
 Zileli Bir Hattat Şair Ahmed Merami Efendi
 4. Necat Çetin
 Resmi Belgelere Göre Zile Şehitleri Üzerine İstatiki İnceleme (Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı Dahil)
 5. Öğr. Grv. Muhammed Avşar
 Zile'de Kutlanan Ficek Bayramındaki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma
 ARA (30 dakika)

 08.10.2015 (Perşembe)
 SALON 1
 CAHİT KÜLEBİ SALONU
 III. OTURUM (16.00-17.45)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN
 (Dr. h.c.) M. Sabri KOZ
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Ali Duymaz
 "Zile"den Bir Cönk Üzerine
 2. Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya
 Zile Kaynaklı Bir Cönkte Yer Alan Sefil Mahlaslı Halk Şairleri
 3. Yrd. Doç. Dr Nevin Akkaya
 Mehmet Yardımcı'nın Yazma Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları
 4. Feyyaz Sağlam
 Türk Dünyasında Zileli Mehmet Yardımcı
 5. Bekir Aksoy
 Dedelerimden Bana Kalan Zile Kaynaklı Eski Bir El Yazması Eserden Derlediklerim
 6. Arş. Grv. Esra Uslu Yardımcı
 Zile Halk Şiirinde Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi

 08.10.2015 (Perşembe)

 SALON 2
 ÂŞIK TALİBÎ SALONU
 III. OTURUM (16.00-17.45)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. İlhan GENÇ
 Doç. Dr. Pervin ERGUN

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel
 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Fiillerin Zenginliği
 2. Doç. Dr. İbrahim Tüzer
 Bir Sosyolojik Edebiyat Eleştirisi: Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Bugünkü Türkiye Dizisi'ni Anlamlandırma Denemesi
 3. Prof. Dr. Salim Çonoğlu
 Kültürel Alanı Doğal Alana Dönüştürerek Anlatan Şair Cahit Külebi
 4. Arş. Grv. Ayşegül Kuşdemir
 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Deyim Aktarmaları
 5.Yrd. Doç. Dr Hüseyin Tuncer
 Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Hikâyeciliği
 6. Yrd. Doç. Dr. Burhan Kaçar
 Tokat Zile Yöresinde Yerleşen Oğuz ve Türkmen Boylarının Adları ve Türk Şiirine Yansıması

 08.10.2015 (Perşembe)
 SALON 3:
 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
 III. OTURUM (16.00-17.45)

 OTURUM BAŞKANLIKLIĞI
 Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
 Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır.)
 1. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
 Ebûl Berekât Muhammed ez Zilî ve Tuhfetü'l -Hâdiye Adlı Lügat Kitabı
 2. Doç. Dr. Asife Ünal
 Geçmişten Bugüne Zile'de Örtünme Anlayışı)
 3. Yrd. Doç. Dr. Babür Mehmet Akarsu
 Zela'da Yarı Özerk Tapınak Yönetimi
 4. Yrd. Doç Dr. Murat Hanilçe
 XV ve XVI. Yüzyılda Zile Kazasının Osmanlı Toprak Sistemi İçerisindeki Yeri

 5. Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş Kocaman - Öğr. Grv. Mehmet Kocaman
 Marka Şehir Oluşturmada Zile'deki Kültürel ve Gastronomik Ürünlerin Önemi: Yavaş Şehir Modeli
 6. Akmandar Demirci
 Osmanlı Devlet Salnamelerine Göre Zile İdare Meclisi ve Aldıkları Kararlar (1847-192
 08. 10. 2015 (Perşembe) Saat: 20.30

 ARMAĞAN ELÇİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ

 09.10.2015 (Cuma)
 SALON 1:
 CAHİT KÜLEBİ SALONU

 IV. OTURUM (09.30-10.40)
 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
 Doç. Dr. Özlem FEDAİ
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 Dört Zile Masalında Karşılaştığımız Destani Motifler Üzerine
 2. (Prof. Dr. h.c.)Hayrettin İvgin
 Zileli Âşık Ceyhunî'nin Ermeni Aşuğ Çırakları
 3. (Dr. h.c.) M. Sabri Koz
 Âşık Edebiyatında Lisanî'ler ve Zile Kaynaklı Bir Cönkteki Lisanî Mahlaslı Nefesler
 4. Yrd. Doç. Dr Orhan Fatih Kuşdemir
 Zileli Âşık Haydar Tezel'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 2
 ÂŞIK TALİBÎ SALONU
 IV. OTURUM (09.30-10.40)

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL
 Doç. Dr. İbrahim TÜZER
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Doç. Dr. Şerife Çağın
 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Su ve Susuzluk
 2. Yrd. Doç. Dr Nesrin Zengin
 Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tarihi Romanlarında Bir Değer Olarak Sevgi ve Saygı
 3. Okt. Derya Kılıçkaya
 Zileli Yazar Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Hikâyelerinde Halk Kültürü Unsurları ve Değişim
 4. (Dr. h.c.) Mevlüt Kaplan
 Zileli İki Şair Cahit Külebi ve Mehmet Yardimcı'nın Şiirlerine Yansıyan Yurt Sevgisi

 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 3:
 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
 IV. OTURUM (09.30-10.40)
 OTURUM BAŞKANLIKLIĞI

 Prof. Dr. Münir ATALAR
 Doç. Dr. Seçkin AYDIN
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Ergün Laflı
 Roma Döneminde Zile Arkeoloji ve Tarihi
 2. Bekir Altındal
 Zile Ticaret ve Sanayi Odasının Faaliyetleri İle Zile Ticari Hayatındaki Yeri
 3. Umut Soysal
 19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Zileli Devlet Adamları
 4. Yurdal Demirel
 Zile'de Modern Bir Eğitim Kurumu: Zile Rüşdiye Mektebi

 9.10.2015 (Cuma)

 SALON 1:
 CAHİT KÜLEBİ SALONU
 V. OTURUM (10.50 - 12.00)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Ali DUYMAZ
 Doç. Dr. Armağan ELÇİ
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 Bilime Işık Tutan Hatıralar: Cahit Külebi ve Bendeki Hatıraları
 2. Prof. Dr. Ali Yakıcı
 Zileli Halk Şairlerinin Türkü Geleneğine Katkısı
 3. Yrd. Doç. Dr Mehmet Yardımcı
 Geleneksel Kültürümüzde ve Zile'de Su Kültü
 4. (Dr. h.c. ) Dr. Halil Atılgan
 Kadersiz Türküler

 09.10.2015 (Cuma)
 SALON 2
 ÂŞIK TALİBÎ SALONU
 V. OTURUM (10.50-12.00)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Akif ERDOĞRU
 Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. İlhan Genç
 Zileli Şemseddin-i Sivasi'nin İdeal Ahlak Kahramanları
 2. Prof. Dr. Kadir Özköse
 Zileli Şemseddin Ahmed'in Aşk Estetiği
 3. Yrd. Doç. Dr Ömer İnce
 Klasik Edebiyat Açısından Kâmilî'nin Şiilerinin Kültürel Temelleri
 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akkaya
 Ters L Formülüne Göre Tokatlı Nuri ve Zileli Çıraklarının Psikolojik Analizi

 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 3:
 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
 V. OTURUM (10.50-12.00)

 OTURUM BAŞKANLIKLIĞI
 Prof. Dr. Nerin YAYIN
 Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Münir Atalar
 Danişmendliler Döneminde Zile
 2. Prof. Dr. Akif Erdoğru
 XVI. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Zile ve Civarı
 3. Arş. Emine Kitiş Çınar - Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın
 Zile Efsanelerinde Değişim Motifi
 4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaşar Zengin
 Zile Kültüründe "Yakan Top" Oyununun Çocuğun Temel Dil Becerilerini Kazandırmadaki Rolü


 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 1:
 CAHİT KÜLEBİ SALONU
 VI. OTURUM (14.30-16.20)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Ali YAKICI
 Prof. Dr. İsa ÖZKAN
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Taciser Onuk
 Zile Halk Sanatlarının Zile ve Toplum Kalkınmasındaki Yeri, Önemi
 2. Prof. Dr. Erman Artun
 Güzelleme Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Eminî'nin Yeri
 3. Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın
 Zile Efsanelerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir İnceleme
 4. Kübra Uslu
 Zile Halk şiirinde Kadın
 5. Yrd. Doç. Dr Sabahattin Çağın
 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Kadın
 6. Ayşegül Yargın
 Cahit Külebi ve Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde "Kadın, Sevgili, Aşk"
 4. Yrd. Doç. Dr. Melih Erzen
 M. Necati Sepetçioğlu'nun Çocuk Edebiyatına Katkısı

 09.10.2015 (Cuma)
 SALON 2
 ÂŞIK TALİBÎ SALONU
 V. OTURUM (14.30-16.30)

 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT
 Yrd. Doç. Dr Nevin AKKAYA
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. Prof. Dr. Nerin Yayın
 Zile Kültüründe Köknar ve Zile'de Hoca Beden Ziyaretgâhı
 2. (Dr. h.c.) Gülağ Öz
 Hüseyin Gazi Çevresinde Oluşan Kültür Değerleri
 3. Dr. Yaşar Kalafat-Muhammet Avşar
 Zile'de Salur Halk Kültürü ve Karşılaştırmalı Halk İnançları
 4. Piri Er
 Zile Çayır köyü'nde Semah Geleneği ve Zakinlik Kurumu Üzerine Bir İnceleme
 5. Dilek Bakan Sarıtaş
 Anşabacılılar
 6. Ali Yıldırım
 Postnişin İki Ulu Kadın: Kadıncık Ana ve Zileli Anşa Bacı
 7. Necdet Kurt
 Zileli Âşık Kemter ve Kemter Kolu Âşıklarında Alevi-Bektaşi Düsturları

 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 3:
 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU
 V. OTURUM (14.30-16.30)
 OTURUM BAŞKANLARI
 Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
 (Prof. Dr. h.c. ) Hayrettin İVGİN
 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)
 1. (Prof. Dr. h.c. ) Nail Tan
 Türk Dil Kurumunun Söz, Ağız, Halk Kültürü Derleme Çalışmalarında Zile'nin Yeri
 2. Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek
 Türk Mutfağında Pekmezden Yapılan Yemek ve Tatlılar
 3. Doç. Dr. Zeynep Deniz Yöndem - Yrd. Doç. Dr. Sadık Yöndem
 Zile Halk Ozanlarının Eserlerindeki Psikolojik ve Sosyolojik Temalar
 4. Bekir Yeğnidemir
 Sicill-İ Ahval Kayıtlarına Göre Zileli Bürokratlar (H.1250-1308 / M.1834-1890)
 5. Hasan Akar
 Zileli Bir Kültür Sanat Adamı Kemal Türker Üzerine Kısa Değerlendirme
 6. Nurhan Girgeç
 Zile'de Düğün Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme
 7. Ahmet Divriklioğlu
 Zile'deki Meslekler Sanatlar, Unutulanlar ve Sonları

 09.10.2015 Cuma Saat: 16.45
 SALON 1:
 CAHİT KÜLEBİ SALONU

 DEĞERLENDİRME OTURUMU
 KATILIMCILAR
 1. Lütfi Vidinel (Zile Belediye Başkanı)
 2. Prof. Dr. Taciser Onuk
 3. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 4. Prof. Dr. Fikret Türkmen
 5. Prof. Dr. Mehmet Özsait
 6. (Prof. Dr. h.c. ) Nail Tan

TARİHİ ZİLE PANAYIR GÜREŞLERİ YENİDEN CANLANIYOR

 
 

6 Eki 2015

ZİLE'DE İLKÖĞRETİM HAFTA KUTLAMASI YAPILDI

ZİLE'DE İLKÖĞRETİM HAFTA KUTLAMASI

İlk, Orta ve liselerde 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Zile’de ilköğretim hafta kutlaması yapıldı.

İlköğretim haftası kutlama programı Zile Atiye Bekir İlkokulu bahçesinde yapıldı. Programa Zile Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İlçe Müftüsü İdris Özarslan, ilçe okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kutlama programında konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali Öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan korumamız gerekmektedir İnternet, cep telefonu gibi teknolojinin kötü etkilerinden korumalıyız. Bunların yerine kitap okumalarını özendirmeliyiz. Çağımız bilgi çağıdır dedi.

Zile Kaymakamı Ertuğrul Turan Ermiş yaptığı konuşmasında: Eğitim çok önemli bir ülkenin gelişmesindeki en önemli göstergesi eğitimdir. Bir ülkenin eğitim kalitesi ne kadar yüksekse ne kadar iyi üniversiteleri varsa o ülkenin daha çok gelişmiş olduğunu görmek mümkün. Eğitim sadece öğretmenlerin işi değil sokak, mahalle, ve ev aslında her birisi bir okul. Bizlerin ne kadar örnek olduğu çok önemli. Tüm dünyanın bir eğitim ortamı olduğunu düşünerek öncelikle her birimizin örnek olması gerekmektedir diye konuştu.

Program şiirlerin okunması halk oyunları gösterisi ve Halk Eğitim Merkezi minikler mehter gösterisi ve dördüncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere hoş geldiniz çiçeği sunumuyla sona erdi.

5 Eki 2015

Vefat Haberi "İSMAİL BAYIR "


Zile’nin eski tanınmış fırıncı esnaflarından, Amasya Caddesinde ekmek fırıncılığı yapan İsmail Bayır Vefat Etmiştir. Merhumun cenazesi Yarın (06.10.2015) ikindi namazını müteakiben musallada kılınacak cenaze namazından sonra Turhal yolundaki Erenler Aile Kabristanlığında toprağa verilecektir.

 Zile Haber adına merhuma Allahtan rahmet diler Dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

1 Eki 2015

Vefat Haberi "Karga Mehmet" Mehmet Yıldırım


 "Karga Mehmet" Mehmet Yıldırım

Ülkücü Hareketin Zile'deki yiğit insanı Mehmet Yıldırım ( karga ) ağabeyimiz vefat etmiştir. CENAZESİ BUGÜN (01/10/2015/Perşembe) ÖĞLE NAMAZINA MUTAKİBEN cenaze namazı  musallada kılınarak ,  İstasyondaki aile kabristanlığına defnedilmiştir.
Zile Haber , Merhum’a Allahtan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar dileriz

Zilede Okulların Taşımalı Servis Denetimi Yapıldı

Zilede Okulların Taşımalı Servis Denetimi Yapıldı
Taşımalı Eğitim kapsamında öğrenci taşıma işi yapan servis araçları ve şoförlerine yönelik 01.10.2015 Perşembe günü Müdürlüğümüz personelince denetim yapılmıştır.
Denetimde tespit edilen noksanlıklar konusunda araç şoförleri uyarılmıştır.

Taşımalı öğrenci taşıyan bütün araçlar denetlendi
Okula gidiş saatinde belirli güzergahlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden  ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler teker teker durdurularak, okul servis araçları yasaların öngördüğü kriterlere  göre inceleme yapıldı. Buna göre de araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri gibi maddeler değerlendirildi.

Denetimler sıklaşacak
Taşımalı Eğitim Araç Kontrol Komisyonu Başkanı Milli Eğitim Şube Müdürü , öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağını ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini ifade etti.

Komisyonu Başkanı Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Küçükali, Okul Servis Araçları  Hizmet Yönetmeliği’ne   uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür etti.

manş
taş

taş
taştaş
taş
taş
taştaştaştaştaştaş

Zile'den yeni bir "Cahit Külebi" Doğuyor ,Dursun Duygulu ilk kitabını çıkardıTam Zamanı
Kalbin Sürgün Kıvamı

Delip geçen değip de kül eden yangınların, zaman çarkıyla lime lime dilimlendiğin, tüm renkleri griye boyayan yalnızlıkların bir hayli fazla. Kasırganın ellerinden tutmuş ömür içerisinden bir nefesle sıyrılmak hiç de kolay olmayacak biliyorum.
Bir fırsat ver kendine olmaz mı?
Kalbini güle döndürmeye, kendine dönmeye, ruhunu kozasından çıkarmaya kuralım zamanı. Ne zaman diye sorma
şimdi
Tam Zamanı…

Kitap Sipariş Link: http://www.kitapyurdu.com/kitap/tam-zamani-amp-kalbin-surgun-kivami/376684.html

DURSUN DUYGULU KİMDİR:

Tokat/Zile
Kendisine en çok benzeyen şehir.
Annesine göre yıl başına beş gün kala,babasına göre yirmi yedi aralık nüfus kaydına göre dört ocak "Zile"
Haritada orta Karadeniz, ikliminde iç anadolu şivesiyle ağzı anadolu kokan saf ağızlı şehir.
Veni vidi vicinin doğum yeri.
Şehir de kendisi gibi ne oralı ne buralı iki arada bir derede kalmış yer. Uzun zaman kapkaranlık dünyaya yakın gecmisteyse hakikatin bagrindan emdiği gerçekle durulmaya çalışan yolcu.
İsmini koyarken babası dedesinin adını koymuş ve kendisi de isminin hakkını vermeye çalışıyor. Dosdoğru yol üzerinde dur, kimseye boyun eğmeden dur, aldanmışlıkların Dursun...
İlk orta ve lise tahsilini Tokat/Zile'de tamamladıktan sonra üç yıl turizm otelcilik,takip eden yılda ise Samsun Eğitim Fakültesi'nde işitme engelliler oğretmenligini tamamladı.
2009 yılından beri Erbaa'da çalışmaktadır ve halen Anadolu Universtesi Edebiyat Fakültesinde okumaktadır. Evli ve iki kız çocuğunu emanet olarak bağrına basiyor.
Emanetin hakkını verip verememekten tedirgin.Tıpkı yıllarca ayrı kaldığı fıtrat tohumunun üzerine titredigi gibi yaprak yaprak titreme gayretinde...

30 Eyl 2015

946.sı yapılacak Zile Panayırı yarın (1 Ekim) açılıyor!

946.sı yapılacak Zile Panayırı yarın (1 Ekim) açılıyor!

Osmanlı fermanıyla kurulan Zile panayırı 1 Ekimde açılıyor.
Osmanlı fermanıyla kurulan 6 büyük panayırdan biri olan Zile panayırı 20 Ekim 2015 tarihine kadar açık kalacak. Panayır’da Tekstil, halı, hediyelik eşya, ayakkabı, gıda satış reyonlarının yanı sıra luna park, otağ çadırlarının bulunduğu asırlık Zile panayırına tüm halkımızı bekliyoruz.

27 Eyl 2015

ZİLE'DE NERE Kİ? (Günübirlik Zile Rehberi)


Zile! Zile! Zile!

Anadolu'nun hiç şüphesiz güzide bir inci tanesi. Bakmayın siz şimdiki haline. Sokaklarında bir kaç tur atınca ne kadar kadim bir şehir olduğunu göreceksiniz Zile'nin!
Osmanlı'nın yaşayan son mahallerinden bir kısmını barındırır Zile. Kendine has şehir kültürüne sahip ender beldelerimizdendir. Hatta rivayet odur ki, Ankara başkent olduğunda Zile'den daha küçüktür. Cumhuriyetin ilk yıllarında isyan hadiseleriyle küsülen Zile kendi halinde şu an ki kaderini yaşamaktadır.
Günübirlik bir Zile turu emin olun sizi pişman etmez! O zaman hadi benimle gelin!
Julius Sezar'ın Zile'ye giderken izlediği yol
Zile'yi anlatmaya başlarken sanırım MÖ 47 tarihinden başlamakta yarar var. Zile Kapadokya mediniyetinin büyük şehirlerindendir lakin o zamana kadar tarihin gördüğü en büyük savaşlardan birine ev sahipliği yapacaktır. ZELA SAVAŞI!
Bazen Julius Sezar'ın şu sözü, Amerikan filmlerinde karşımıza çıkar: "Veni Vici Vidi" yani "Geldim Gördüm Yendim". Evet, gerçekten de gelmiş, görmüş ve yenmiştir. Mısır'dan çıkarak Anadolu'nun içlerine ilerlemiş ve Pontus Kralını bozguna uğratmıştır. Ama nereye gelmiş? Nereyi görmüş? Nerede yenmiştir?
Evet, Zile!
Yüzyıllarca Zile Kalesinde bulunan bir sütun da bunun canlı tanığı olmuştur.

Zile, tarih içinde bu denli öneme sahipken, imar eserlerinin olmaması düşünülemez. Bunların için de beni en çok etkileyen şüphesiz Nasuh paşa Ulu Cami oldu. Diğer adıyla Camiyi Kebir. 13. yüzyılda inşaa edilen cami 1900'ler de tekrar onarılır ve adeta baştan inşa edilir. Neoklasik yapısı yüzünden yeni yapıldığını iddia ettiğim cami, ters armudi minaresi gayet ilgi çekicidir.
Zileli Köfteci Kazım'ın köfteleri
Elsa (Beni ziyarete gelen çok yakın bir Fransız arkadaşım)  ile gezerken caminin müezzini ile tanışma şansını yakaladık. Geri dönerken "Minarenin kapısı da açıktı, çıkalım mı acaba dedik ama sonra vazgeçtik" diye şansımı deneyince, "çıksaydınız" cevabını kaçırmadık. Ve epeyce daralan ardından da bizden korkup kaçan güvercinlerin tüyleri ve yuvasından dökülen dallarla minareye çıktık! Anadolu'nun saklı bir güzelliğini yanımda ki Fransız arkadaş sayesinde keşfetmiş oldum. Zile'nin en yüksek olmasa da muhitin en yüksek yapılarından biri. Bir anda kilometreler ayaklarınızın altında kalıyor. Kale ile neredeyse aynı yükseklikte. İnmemek için epey çaba sarf etiysek de Elsa ile eski Osmanlı evleri üzerine hayaller kurmadan inmedik tabi ki!
Kalenin sağından inen yol
Zile'nin en büyüközelliklerinden birisi de, Osmanlı'nın bozulmamış mahallelerini barındırıyor olmasıdır. Anadolu'nun tek yarı yığma kalesi olan Zile Kalesinin sağ tarafından inince başlayan sokaklara harita gerekmeden dalıp çıkabilirsiniz.

Kış için kurutulmaya bırakılmış patlıcanlar
Elsa bana neden kahvehanelerde kadınların olmadığını sormuştu. Cevabını kendisi aldı. Her sokak başında küçük taburelerde oturan, ellerinde örgüleriyle laflayanlar, ya da Tokat'ın meşhur yemeği Bat ile gün yapan teyzelere rastlamak mümkün. Genel olarak yaşlanan nüfustan ötürü top oynayıp, ip atlayan çocuk göremesek de, onların da cıvıltılarını duyar gibi olduk. Bu sokaklar hiç de hafife alınacak cinsten olmadıklarını söylemek gerek. Öyle ki karşınıza 600 yıllık bir mescit ya da yıkılmaya yüz tutsa da ihtişamından kendisine hayran bırakan 300 yıllık bir ahşap konakla karşılaşa karşıya kalabilirsiniz. Özellikle Amasya sokağını bir kaç defa turlamak isteyeceksiniz. Çocukluğumuzun simgelerinden bakkallar hala var ve merak etmeyin ucuzlar. Ya da bir evin önüne gidin ve az sonra meraklı teyzeler size su getirecektir.
Kaleye Çıkarken son ev
Ananemin çocukluğunun geçtiği sokaklar bunlar. Bana anlattığına göre buralardan hep sular akarmış. Öyle ki Zile suları ve bağlarıyla meşhurmuş zamanında. Ananem çocukken sokaktan geçerken suların sığ yerinden atlamak zorunda kalırmış. Uygurlardan kalma su tekniğiyle Zile'nin 400 evinin kuyu şebekesi birbirine bağlanıyor. Bu da o zamanlar için çok ileri bir altyapı anlamına geliyor. Zile'de dikkat çeken özelliklerden biri de sokakların ve mekanların adlarının hep su ve su yerlerinden türemesi.

Meşhur Zile pekmezi ve kömesi
İşte o an, buranın yitip gitmesini önlemek adına ne yapabilirim sorularını soracak oluyorsunuz. Aslında bunun hakkında Elsa ile çok düşündük. Fransızlar, Fas'ta eski evleri ile meşhur bir yerleşim biriminden evler satın almışlar, yatırım adına. O zaman da, orası Faslılar oturamayacağı kadar pahalı hale gelmiş. Bir yerin turistik olması hem nimet hem de felaket aslında. Oraya dair özel olan ne varsa bir anda bozuluyor. Tabelalar çıkıyor, Çin malı hediyelik eşyalar satılıyor. Elsa lotodan para çıkmasını diledi. Böylece buradan bir sokak satın alacak ve restore edebileceğiz. Her birinin ayrı işlevleri olan konaklar, katlar ve odalar ile canlandıracağız. Ama sorun şu ki, Orta Karadeniz'in Tokat iline, Zile ilçesine kim gelmek ister? Doğrusunu isterseniz, bilen gelmek ister.
Mahalle ve mahallenin bakkalı
İşte bu düşünceler arasında ilerlerken önümüze bir yazı çıktı. "Gül Konağı Hizmetinize Açılmıştır." Hemen, sağa dönüp bu konağın izini takip ettik. Üç katı bulan pırıl pırıl bir konak tüm heybetiyle karşımızda duruyordu. İçeri girdik. Restoran ve kafe şeklinde düzenlenmiş temiz bir aile işletmesi. Odalarını gezdik. En çok hoşuma giden kısmı üst katlara çıkarken kültürümüzde olduğu gibi ayakkabılarınızı çıkartıp giriyor olmamız. Odalar sade döşenmiş. Kalabalık bir grupla ya da yoğunluğa göre kendiniz bir odaya yerleşebiliyorsunuz. Sedirlerde ya da yer sofralarında servis ediliyor yemekler.

Osmanlı mahalli yapısı, sıra sıra dizilmiş evler
Elsa, "İşte" diyor. "Bak böyle kurtarabilirsin" Evet, bu konak, orjinali kadar ihtişamlı değil belki, hatta döşemesinde, benim gözüme yanlış gelen bir çok nokta var. Ama bunu ben görebiliyorsam hiç şüpheisz yapanlar da biliyorlardı. Kendi imkanları dahilinde ellerinden gelenin en güzelini yapmışlar ve en önemlisi aile temizliğinde...
Osmanlı mahalli yapısı, sıra sıra dizilmiş evler
Elsa, "Umarım daha çok kazandıkça, dekorasyonunu düzeltirler." diyor ve ekliyor "Elimde ki gezi rehberini çok seviyorum ama içinde Zile hakkında sadece bir kaç şey yazıyor. Kesinlikle onlara bu konağın varlığını yazmalıyım. Belki de bizden sonra başkaları burayı ziyaret etmek isteyecektir" Farkındalık bu olsa gerek. Fark etmek ve insanlarla bunu paylaşmak. Bu yazıyı yazma sebeplerimden biri de bu, hiç kuşkusuz. Umarım, Gül Konağı ayakta kalır ve yıkılmaya yüz tutan başkalarında da güller açar.
"Köfteci Kazımın" Meşhur Köfteleri!
Ah keşke benim olsan!
Zile hakkında konuşurken acıktığımı fark ediyorum. Gül Konağı bize bir seçenek sunarken, ben size bir de Zile'nin yerel bir lezzetinden bahsetmek istiyorum. Köfteci Kazım! Zile'de bir çok kişi ya akrabadır ya hısım ya da tanış. Turhal fabrika ile büyüdüğü için çoğunluğu Zile'den göç edenlerle oluşmuştur. (Göç dediğim sadece 15 km!) İşte bu yüzden kendimi Zileli saymaktan da gocunmam. Keza ananem ve dedem Zileli!
Biz gelelim Köfteci Kazım'a! Eniştemin dayıları oluyor ve yıllardır Zile'nin köftelerini yapıyor. Bir seferinde Mustafa Abim "Önceden köyden gelip de Zile'ye Köfteci Kazımdan çocuğuna bir köfte yedirmeyeni ayıplarlardı. Gelince bir köfte yenilirdi. Hala öyle, müşterisi hiç bitmez." dediğini çok iyi hatırlıyorum. Elsa'yı bahane edip ben de bir köfte yiyeyim dedim. Biliyorum fotoğraftan ne kokusunu alırsınız ne de lezzetini lakin bu köfte bildiğiniz bir köfte değil. Kurabiye gibi dağılıyor ağızda. Neden bilmem ama içine ne kattığını sormayı da akıl edemediğim bir lezzet. Tırnaklı pide ve ayranla tadı damağınızda kalacak.
Zile Galata sokağı
Domino taşından evler adeta
Peki, nerede bu Köfteci Kazım? Küçük yerlerin en güzel özelliklerinden biridir: kime sorsanız söyler. Lakin yine de tam bir adres isterseniz; muhakkak görmeniz gereken Osmanlı'dan kalma 15. yy. eserlerinden Boyacı Hasanağa Camii ya da halk arasında ki adıyla Hızır Camii'nin tam arka sağına düşmektedir. Büyükşehirlerin hiç birinde bu fiyata bu kadar et bile alamayacağınızı belirtip, Zile'nin bir başka lezzetine geçiyorum: Zile pekmezi!
Sözlükte şöyle yazmalı Zile Pekmezi için; şifa, ilaç, macun, cennetten inme v.s.
Evler ve asmalar
Abartıyor muyum? Orasını siz tattıktan sonra karar vereceksiniz. Üzümden yapılan ve hasını bulunca kimseyle paylaşmak istemeyeceğiniz bir lezzettir Zile pekmezi. Kendilerini siz bilmiyorsanız bu sizin ayıbınızdır ama bilesiniz ki Türkiye'de pek meşhurdur. Köpük pekmez, adı üzerine köpük gibi olup rengi kavuniçi rengine yakındır. Balbaşı denilen kıymetlisi de kıvamca yoğun ve renkçe de koyudur. Bir de adeta bıçak yardımıyla ya da eğilmesini göze aldığınız bir kaşık yardımıyla yiyeceğiniz kendisi vardır ki, yerken gözleriniz kapanır.

Gül Konağında yer sofrası
Bağlar diyarı olunca Zile, pekmezi de bol olur, kömesi de! Köme de ne ola ki diyorsanız, bunu da ben mi anlatacağım canım demeyeceğim ve kamu hizmetine devam edeceğim! Son on yılda sıvı şeker ve tatlandırıcılarla maliyeti düşürülen ve ucuzcu marketlerde satılan "Cevizli sucuk" un Zile'deki adıdır KÖME. Bunun hakkında diyeceğim tek şey, Burada ev yapımı bir köme yedikten sonra diğerlerini ağzınıza alamayacağınızdır. (Kavgada söylenemez!)
Zile evlerini gezerken kesinlikle fark edeceğiniz ayrıntılardan biri de, her evin önündeki asma ağaçlarıdır. Beş yaşındayken annemle Zile'ye gittiğimizi ve ev sahibesinin batın yanında yemek için balkondan yaprak kopardığını hatırlıyorum. Zile üzüm ve üzüm ürünleriyle meşhurdur. Bu Tokat'ın geneline de sirayet eder. Tokat'a gelmişken özellikle de Zile'de mutlaka Karabaklalı yaprak sarması ve Bat yemeden dönmeyin!
Gül Konağı
Köfteci Kazımın ve Hızır Camii'nin hemen yukarısından kaleye çıkan yık en azından sizi 1930'lara götürecektir. Burada bir çok el işi ustasına rastlamak mümkündür. Bunlar meşhur Zile leblebicisi, tahta kaşıkçısı, semercisi ve nicesi...
Gezdik dolaştık karnımızı da doyurduk. Son olarak 600 yıllık bir hamamda "yunmadan" "pasahlı" mi gideceksiniz? Ayıplarlar efendim...
Sanırım, size Anadolu'nun içinden dolu dolu bir gün hediye ettim. Güzel günlerde kullanınız efendim.

Ağustos'13 Turhal
"HKB"
"Hikmet Kadir Bozok"

26 Eyl 2015

Zile Yeni Hamam "Osman ERAVŞAR"

 
Kentin Batı'sında Dutlupınar Mahallesi'nde bulunan hamamın yapıldığı tarih ve yaptıranı bilinmemektedir. Halen kullanılmakta olan yapının Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde ismi geçen yapı olduğu düşünülmektedir
            Tek hamam olarak Kuzey - Güney doğrultusunda dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen yapı, dört eyvanlı ve köşe hücreli plân tipindedir. Kuzey'den başlayarak sırasıyla uzanan mekânlar soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, su deposu ve külhandan oluşmaktadır. Soyunmalık, soğukluk bölümünün ortadaki kısmı, sıcaklık bölümündeki köşe halvetlerinin üzeri kubbelerle, soğukluğun yan bölümleri ve sıcaklık kısmındaki eyvanlar aynalı tonoz ile su deposunun üzeri ise beşik tonozla örtülmüştür.
            Hamamın inşa malzemesi olarak kaba yonu ve moloz taş ile eyvan ve pencere kemerleriyle üst örtü elemanlarının tamamında tuğla malzemeye yer verilmiştir. Tuğla moloz taş duvarı düzeltmede hatıl olarak da görülür. Kubbelerin üzeri dıştan alaturka kiremitlerle kaplanmıştır. Bu kaplamaların bozulanları daha sonraki dönemlerde beton sıva kaplama ile değiştirilmiştir. Kubbenin kenarları dıştan yüksek sekizgen kasnaklarla çevrilidir. Bu sekizgen kasnak içeride görülmez. Sadece yalıtım yapmak amacıyla konulduğu anlaşılan kasnağın üzerinde tuğladan dört sıra kirpi saçak yerleştirilmiştir.
            Soyunmalık bölümünde kubbeyi dışarıdan çevreleyen kasnağın iki kademeli oluşu dikkat çekicidir. Birinci kademede de görülen saçak üzerinde ikinci saçaklı kısım yükselir. Bu durum ikinci saçaklı kısmın daha sonraki dönemlerde yalıtım amaçlı ilâve edilmiş olduğunu göstermektedir. Alttaki kasnağın kubbe akslarında bulunan yüzeylerinin ortasında sivri kemer birer küçük pencere yer almaktadır. Hamamın soyunmalık bölümünün kubbesi oldukça yüksektir. Geri kalan bölümleri ile kıyaslandığında soğukluk ve sıcaklık kısımlarının kubbe yükseklikleri soyunmalık bölümünün birinci kademe kasnak seviyesinde kalmaktadır. Hamamın etrafı sonradan bir duvar ile çevrilmiştir. Hamamın  cepheleri  genel  olarak  masiftir.
            Soğukluk ve sıcaklık bölümlerinin duvarlarının üst kısımları bir sıra kil saçakla hareketlendirilmiştir. Güney cephe içerisinde son yıllarda yapıldığı anlaşılan bir odunluk yer almaktadır90. Hamamın  çeşitli yerlerinde bacalar bulunmaktadır. Bunlardan birisi belki de hamamın kendine has bir özelliğiymiş gibi Doğu cephede yükselmektedir. Doğu cephede sonradan yapıldığı dilâtasyon izlerinden de anlaşılan helâda yer almaktadır. Buranın üzeri de sivri beşik tonozla örtülmüş dıştan alaturka kiremitlerle kaplanmıştır. Tonozlar yüksek olmayıp ılıklığın beden duvarlarının aşağısında kalmaktadır. Helâya bitişik olarak yine sonraki dönemlerde yapıldığı anlaşılan üzeri beton bir tavanla kapatılmış hamama bitişik bir oda bulunmaktadır. Yine bu cephede ahşap bir çatıyla örtülü olarak yapılmış revak şeklinde odunluk bulunur. Hamamın cepheleri üzerinde yer yer basit beton sıva izleri görülür. Soyunmalık bölümünün Doğu cephesi sonraki dönemlerde badana ile boyanmıştır.
            Hamamın çeşitli kısımlarında bulunan bacalardan, Doğu'da olanının en dikkat çekici olduğuna yukarıda değinmiştik. Hamamın diğer tüteklik bacaları ise genelde soğuklukla soyunmalığın birleştiği duvar aralarında yükselmektedir. Bunlar ölçü olarak Doğu'daki bacadan daha küçüktür. Soyunmalık bölümüne Doğu cephenin ortasına yerleştirilen basık kemerli kapı açıklığı ile girilmektedir. Kapı düzgün kesme taş söveli olarak yapılmıştır. Orijinalinde dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmış olan kapının profilleri kemer üzengi hizasından itibaren sonraki dönemlerde kırılmıştır.
 ,
 
Kapının üzerinde hamamın en dikkat çekici unsurların birisi olan bir kuş köşkü bulunur. Köşk eli böğründelerle çıkmalı olarak tek parça taştan oyularak ev yapılmıştır. Kuşların girip çıktığı açıklığın iki yanında ajurlu pencereler yer almaktadır. Köşkün yüzeyi zikzak motifi ile doldurulmuştur. Bu kuş köşkünden dolayı hamam halk arasında "Kuşlu Hamam" olarak bilinmektedir.
             Kare plânlı soyunmalık bölümünün üzeri kubbeyle örtülmüştür ve kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Soyunmalık bölümünün duvarları sıvanmış ve sonraki dönemlerde  badana ile boyanmıştır. İçerisi kubbe akslarına yerleştirilmiş kasnak seviyesindeki sivri kemerli tepe pencereleriyle aydınlatılmıştır. Soyunmalık bölümünde Kuzey ve Batı yüzeylerinde iki, Güney yüzde de bir olmak üzere sivri kemerli toplam beş nişe sahiptir.
            Soğukluk kısmına Güney duvarının ortasındaki kapı açıklığından geçilerek girilmektedir. Doğu - Batı doğrultusunda uzanan soğukluk bölümünün üzeri, Güney ve Kuzey duvarları üzerine atılan iki adet sivri kemerle üç eşit mekâna bölünmüştür. Bu mekânlardan ortadaki kubbe, yanlardaki kısımlar ise aynalı tonozla örtülmüştür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.
            Soğukluk bölümünün Doğu cephesinde açılan basık kemerli bir kapıdan geçilerek helâ ve temizlenme bölümünün olduğu kısma girilmektedir. Burasının dilâtasyon izlerinden yola çıkılarak sonradan yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak hamamın yapım tekniği ile bütünlük arz etmesi sebebiyle bu ilâvenin hamamın inşasından hemen sonraki yıllarda yapılmış olabileceğini akla getirmektedir. Helâ ve tıraşlığın üzeri sivri beşik tonozla örtülmüştür.
            Sıcaklığa, soğukluğun Güney duvarının ortasına açılan sivri kemerli kapıdan girilmektedir. Dört eyvanlı köşe halvetli plâna sahip olan sıcaklığın merkezi kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye pandantiflerle geçilmiştir. Kubbe etekleri kaval silmeleri93 ile belirginleştirilmiştir. Sıcaklık kubbe üzerine açılan küçük ışık gözleriyle aydınlatılmıştır. Yine eyvanlarının üzerini örten aynalı tonozların sırtına açılan dairevî ışık gözü de aydınlatmaya yardımcı olmuştur. Sıcaklık merkezinin akslarına yerleştirilen eyvanların üzeri aynalı tonozlarla kapatılmıştır. Eyvanların sıcaklık merkezine bakan kısımlarındaki sivri kemerleri kesme taş malzemedendir. Güney'deki eyvanın Güney duvarı ortasına açılan küçük bir pencere su deposu ile irtibatı sağlamıştır. Giriş eyvanı hariç diğer eyvanlar üç yönde sekiler ile çevrilmiştir.
            Sıcaklığın köşelerine yerleştirilen halvet kapıları, sivri kemerlidir. Halvetlerin üzeri kubbelerle örtülüdür. Kubbeye tromplarla geçilmektedir. Halvetler dört yönden sekilerle çevrilmiştir. Hamamın su deposu uzun dikdörtgen formlu olup, üzeri sivri beşik tonozla örtülüdür. Külhan bölümü değişmiş olup, orijinal durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Hamamda, cephedeki kuş köşkünden başka süsleme unsuru yoktur.
            Hamam orijinal plânıyla günümüze ulaşmıştır. Sadece giriş bölümünün hemen bitişiğinde bulunan depo ile soğukluk kısmında yer alan helâ ve tıraşlık hamama sonradan ilave edilmiştir. Soyunmalık bölümünün üzerini örten kubbede yalıtım amacıyla yapılan ikinci kasnak sırası da orijinal değildir. Hamamın bacaları zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Özellikle Doğu cephede yer alan baca sonradan açılmış olmalıdır.
            Hamamın inşa tarihi bilinmemektedir. Bununla birlikte gerek yapım tekniği gerekse Zile'nin kentsel gelişim şeması içinde değerlendirildiğinde, hamamın 17. yüzyıl içerisinde yapılmış olabileceğini söylemek mümkündür.

Araştırma Özeti
Yazar : Osman ERAVŞAR
Kitap Adı : TOKAT TARİHÎ SU YAPILARI (HAMAMLAR)
(Arkeoloji ve Sanat Yayınları - Mimarlık Tarihi - Konya/2004, 151 sh.)

23 Eyl 2015

Gerek Tuttuğunuz, Veya Görev Aldığınız ,Veyahut, Üyesi Olduğunuz Partinin, Gerekse ,Diğer Partilerin Adaylarına Lütfen Şu Soruları Sorar mısınız?

 
 GÖLET DERİVASYON SU TAHLİYE ÜNİTESİ
 Su Akar ,Zile Bakar,Ovalarımız Susuzluktan Yanar...

Değerli Hemşehrilerim: Tokat'ta partilerin aday adayları aşağı yukarı belli oldu. Yakında da her partinin adayları netleşecek...
Gerek tuttuğunuz veya görev aldığınız veyahut, üyesi olduğunuz patinin, gerekse diğer partilerin adaylarına lütfen şu soruları sorar mısınız?
-Süreyyabey Barajı nerededir? Zile için önemi nedir?
-Süreyyabey barajı açılalı kaç yıl olmuştur?
-Zile ve köyleri ovalarını sulayacak kanalların projeleri yapılmış mıdır?
-Yapılmamışsa ne zaman yapılacaktır?
-Proje ihalesi yapılmış ise, kanal ihaleleri ne zaman yapılacaktır?
-Kanal ihaleleri yapıldıktan kaç yıl sonra Zile topraklarına ilk su akıtılacaktır?
-Amasya bu barajdan sulama için kanalları ihale edip açmış mıdır? Açmış ise kaç yıl olmuştur?
-Zile-Kadışehri yolu programa alınmış mıdır? Ne zaman yapılacaktır.
-Zile-Amasya yolu programa alınmış mıdır? Ne zaman yapılacaktır?
Siz seçilirseniz bu hususta (Süreyyabey sulama kanalları, Kadışehri ve Amasya yolu için) ne yapacaksınız?
Böylece seçim öncesi Zile için önemli olan bu konulara adayların dikkati çekilmiş olur.
Zileliyim, Zileyi seviyorum diyenlere duyurulur.Su Akar ,Zile Bakar,Ovalarımız Susuzluktan Yanar...
Çekerek (Süreyyabey) Barajı
"Aradan 3 yıl geçti ortada somut bir adım yok"
 Bekir ALTINDAL/Araştırmacı/22 Mar 2012/Tarihli Makalesi,
SÜREYYABEY BARAJI’NDAN ZİLE-MAŞAT-REŞADİYE OVALARI SULAMA PROJESİ

Bu satırların yazarını takip eden hemşehrilerim bilirler; Süreyyabey Barajı ve Zile-Maşat-Reşadiye ovalarının sulanmasıyla ilgili olarak 1994 yılından beri defalarca yazdık. Bu yazılarımızda, bu büyük yatırımın Zile ve Zile köyleri için ne kadar hayati önem taşıdığını, Zilelilerin bu projeyi takip etmelerini vurguladık.
Barajın planlanmasında, ilk projelerinin yapılmasında emeği geçen Sayın Süreyya Bedestenlioğlu, Devlet Bakanı Sayın Metin Gürdere ve Milletvekilimiz Sayın Talat Sargın Beylere bir daha hürmet ve teşekkürlerimi iletmek, Süreyya Bey’i rahmetle yad etmek istiyorum.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 23 Kasım 2011 tarihinde Süreyyabey Barajı’nda su tutma işlemi töreninin yapıldığı, Yozgat-Tokat-Çorum-Amasya illerinde 65.323 Hektar arazinin sulanacağı belirtilmektedir.
1998 yılında ihalesi yapılan barajın 1999 yılı yatırım programında sulayacağı alan 65.323 hektar olarak verilmiş olup 2002 yılı yatırım programında (10 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete Mükerrer Sayfa: 15) ise sulanacak alan 42.027 hektar olarak verilmektedir.
Barajın sulama projelerinin Zile bölümü ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü’ne yazdığımız yazıya DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nden cevap verilmiştir. Bu vesile ile DSİ Genel Müdürlüğü ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
DSİ Genel Müdürlüğü’ne yazdığımız yazı ve aldığımız cevap aşağıda verilmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yerel araştırmacıyım. Zileliyim. 1990'lı yıllarda projesi yapılan Süreyyabey Barajı ile ilgili olarak yerel çalışmalarımda birkaç defa yazı yazmıştım. Bu barajın sulama üniteleri Zile'miz için büyük önem taşımaktadır. Vereceğiniz bilgilerden yazılarımda faydalanmak istiyorum.
1- Sitenizde Süreyyabey barajı bitimi 2004 olduğu görünmektedir. Bu bağlamda; 2012 yılı başı itibariyle baraj su tutmaya başlamış mıdır?
2 - Barajdan itibaren Zile ve Zile sınırları içindeki ovaları sulayacak kanalların ihalesi yapılmış mıdır? Yapılmışsa tarihi nedir? İhale yapılmışsa 2012 yılı için ödenek tahsis edilmiş midir? Yapılmışsa bitiş tarihi nedir?
3 - Zile ilçesi sınırları içinde kaç hektar arazi sulanacaktır?
4 - Baraja bağlı Amasya sınırları içinde kanallar yapılmış mıdır? Yapılmışsa tarihi nedir? Yapılmışsa Zile ile Amasya'nın eş zamanda yapılmamasının sebebi nedir?
Arz olunur. 01.03.2012
Bekir ALTINDAL
Araştırmacı

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü
Yapılan inceleme sonucunda; Amasya ve Tokat illerini de kapsayan Yeşilırmak havzasındaki Aşağı Çekerek projesi kapsamında bulunan Çekerek (Süreyyabey) Barajında depolanacak su ile Amasya İli’nde Geldingen Ovası’nda Bağlar regülâtörü aracılığıyla sol sahil de 9500 hektarlık alan ve sağ sahilde 6000 hektar alan, Tokat İli’nde barajdan sulama tüneli vasıtasıyla Zile Ovası’nda 6 332 hektarlık alanın sulanması sağlanacaktır.
Geldingen Ovası (Amasya) Sol sahil sulamasını besleyen S0 Anakanalı İnşaatının ilk 20 km si önceki yıllarda ihale edilerek bitirilmiştir.S0 Anakanalının geriye kalan 40 km si ise 2013 yılı sonu itibari ile tamamlanacaktır. S0 Anakanalının şebekesi ve Sağ sahil S1 Anakanalı ve buna ait Şebeke projelerinin yapım işi ise 2012 yılında ihale edilecektir.
Proje kapsamında Tokat İli’nde barajdan sulama tüneli vasıtasıyla Zile Ovası’nda 6 332 hektarlık alanın sulamaya açılması planlanmakta olup revize planlama ihalesi 2011 yılında yapılmış ve devam etmektedir. Planlama revizyonu neticesinde proje ihalesi ve buna müteakip inşaatı ihalesi yapılacaktır.
Projenin su kaynağı olan Çekerek (Süreyyabey) Barajı 1998 tarihinde ihale edilmiştir. Barajın fiziki gerçekleşmesi % 99 mertebesinde olup su tutmaya hazır hale getirilmiştir. 14 Mart 2012

1990’lı yıllarda projelerini inceleyerek yazdığımız yazılarda, Maşat ve Reşadiye ovalarında 7.612 hektar, Zile Ovası’nda 5.356 hektar arazinin sulanacağını belirtmiştik. Alınan cevabı yazıda ise Zile Ovası’nda 6.332 hektar alanın sulanacağı belirtilmektedir. Yine yazıdan, daha önceki planlamalarda belirtilen sulanacak alanın revize edildiği, revize planlama ihalesinin devam ettiği, sulama kanallarının ihalesinin ise henüz yapılmadığı, buna mukabil Amasya sınırları içindeki sulama kanallarının bir kısmının bittiği, bir kısmının 2013 yılında biteceği ve bir kısmının da 2012 de ihale edileceği anlaşılmaktadır.
Yani işin özü; Zile ile ilgili sulama tüneli ve kanal revize planlaması yapılmış, olup henüz inşaat ihalesi yapılmamıştır. Tünel ve kanal ihalesinin ne zaman yapılacağı da planlama ihalesine bağlıdır.Zile Ovası’nda sulanacak arazi 6.332 hektar olarak belirtilmektedir. Bu arazi sadece Zile Ovası mı? Yoksa Maşat ve Reşadiye ovalarını da kapsıyor mu? Bilemiyoruz.
Alınan cevabı yazıdan anlaşıldığı üzere Barajla ilgili Amasya sınırları içindeki sulama kanallarının bir kısmı daha önce bitirilmiştir.
1998 yılında ihalesi yapılan barajın yapımı ile ilgili olarak (Zile ve Turhal ovalarını sulayacak olmasına rağmen) maalesef Tokat olarak gerekli önem verilmediğini ve takibinin yapılmadığını düşünüyorum. Zaman içinde yazılarımızda da bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık.
İki-üç yıl önce haberlerde Barajla ilgili sulama kanallarının Amasya Milletvekilleri, Amasya Valisi ve Belediye Başkanı’nın katıldığı törenle açıldığını okuyunca içim cızz etti.
Şimdi ise memnuniyetle aldığımız haberlere göre Hemşehrimiz İstanbul Milletvekili Sayın Harun Karaca Bey’in Süreyyabey Barajı sulama üniteleri ile ilgili çalışma ve projelerinin takibini yaptığını, Zile’nin ve Zilelilerin, Zile köylerinin makus talihini değiştireceğine inandığımız, Zile tarihinin en önemli projesine sahip çıktığını öğrendik. Eğer Zile’ye bir hizmet yapılacaksa yine bu hizmet ve hizmetleri Zile’nin yetiştirdiği kendi evlatlarının yapacağını düşünüyoruz.
İnşallah Hemşehrimiz Milletvekili Sayın Harun Karaca Bey’in girişim ve ilgileriyle, birkaç yıl içinde Zile-Maşat-Reşadiye ovalarında kanalları, bu kanallardan sulanan, bereket fışkıran toprakları görmeyi düşlüyorum desem katılır mısınız bu hülyâma?

19 Eyl 2015

1 Kasım Milletvekili Genel Seçimlerinde Tokat’ta Yarışacak ,Milletvekili Adayları Kesinleşti


 

Tokat Milletvekili adaylarının listesi açıkladı. Partilerin 1 Kasım Milletvekili Genel seçimlerinde Tokat’ta yarışacak olan Milletvekili adayları belli oldu.

Partilerin Yüksek Seçim Kuruluna verdiği listelerde gösterilen aday isimlerde ve listedeki sıralarında, 7 Haziran seçimlerine göre önemli değişiklikler yapıldığı görüldü.

Toplam 5 milletvekili bulunan Tokat’ta 7 Haziran seçimlerinde; Ak parti 3, CHP: 1, MHP: 1 milletvekili çıkarmıştı. Siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna verdiği listelere göre;

7 Haziran seçimlerinde Ak Parti birinci sırasında yer alan Coşkun Çakır’ın yeri değişmez iken, 2. sıradan seçilerek milletvekili olan Celil Göçer, yeni listede 3. sıraya konuldu. Celil Göçer’in yerine önceki seçimlerde listede adı yer almayan eski milletvekillerinden Zeyit Aslan 2. Sıradan aday oldu.

Yusuf Beyazıt 4. Mustafa ARSLAN ise 5.sırada yer aldı. 7 Haziran Seçimlerinde 3. Sırada aday olan ve milletvekili seçilen Meclisin en genç üyelerinden olan; Fatma Gaye Güler ile listenin 4. Sırasında yer alan Fatih Akgün. 1 Kasım seçimlerinde listeye hiç giremediler.

CHP de ise 7 Haziran seçimlerinde birinci sıradan milletvekili seçilen Orhan Düzgün listeden çıkarıldı. Onun yerine 1. Sırada Kadim Durmaz aday gösterildi. Böylece CHP‘nin aday listesinde sadece 5. Sırada ki Tahir Yıldırım yerini korumuş oldu.

MHP Listesinde ise sadece 7 Haziran seçimlerine 1. Sıradan aday gösterilen ve milletvekili seçilen Abdurrahman Başkan yerini korudu. Kalan diğer 4 adayın da isimleri değişti.

1 Kasım seçimlerde aday olan tüm hemşerilerimizi Zile Haber adına kutluyor, başarılar diliyoruz. Şehrimize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

 AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

    COŞKUN ÇAKIR
    ZEYİD ASLAN
    CELİL GÖÇER
    YUSUF BEYAZIT
    MUSTAFA ARSLAN

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

    KADİM DURMAZ
    MELİH YADIMCI
    HÜSEYİN TUNÇ
    ŞAFAK BAYINDIR
    TAHİR YILDIRIM

MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
    ABDURRAHMAN BAŞKAN
    MURAT POLAT
    MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİ
    AYHAN ÖZÇELİK
    ÖMER SEMİH SARAÇOĞLU

Kaynak / EditörHulusi Serezli

17 Eyl 2015

Zilede 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Toplantısı


2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı  Sene Başı Müdürler Toplantısı İlçemiz Kaymakamı Sayın Erdoğan Turan ERMİŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat KÜÇÜKALİ, Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinin  katılımıyla yapıldı.